Integritetspolicy

Denna integritetspolicy samexisterar med våra Allmänna villkor och tillsammans styr dessa allmän praxis på denna webbplats. Vi uppmuntrar alla våra användare att bekanta sig med denna policy och villkoren för vår webbplats.

Så här används information om dig:

Så här används informationen om dig:
1. Vi använder dina uppgifter för att:

– behandla inköp av Antinitus-produkten
– hantera ditt/dina konto(n) hos oss och skicka dig produkter eller produktuppdateringar
– tillhandahålla dig våra tjänster
– kontakta dig i samband med andra produkter och tjänster från Antinitus AB
– bedriva forskning, utvärdering och analys för att göra det möjligt för oss att utveckla och förbättra våra produkter
– förvalta våra system och lämna information till våra annonsörer

2. Vi lagrar och behandlar dina uppgifter i våra datasystem och på andra sätt som vi anser är nödvändiga, så att vi kan bedriva sådan verksamhet som beskrivs i punkt 1 ovan.

3. Med ”dina uppgifter” menar vi personlig och ekonomisk information om dig som vi:

– erhåller från dig
– erhåller genom sättet på vilket du hanterar ditt/dina konto(n) hos oss (inklusive information från transaktioner och betalningar relaterade till ditt/dina konto(n) hos oss och
– samlar in från din dator, inklusive, i förekommande fall, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsare. Vi kan också få information om din allmänna internetanvändning med hjälp av cookies som lagras på hårddisken i din dator. Vissa tredje parter som annonserar på vår webbplats kan också använda cookies, men vi har varken tillgång till eller kontroll över dem. Du kan ställa in din webbläsare på att neka lagring av cookies, men om du gör det kommer du inte att kunna utnyttja vår webbplats på bästa sätt.

Vem vidarebefordrar vi dina uppgifter till?

1. Vi kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till våra banktjänstemän/vårt finansinstitut som behandlar dina betalningsuppgifter och transport- och fraktbolag. Vi kan också komma att vidarebefordra information om dig om vi har en skyldighet att göra det eller om lagen kräver eller tillåter oss att göra det.

2. Vi skyddar den information som du delger oss genom att:

– använda SSL-krypteringsteknik
– begränsa tillgången till dina uppgifter för vår personal till det minimum som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
– underhålla brandväggar och säkerhetsteknik för att minimera risken för externa angrepp på våra servrar
– säkerställa att alla dina uppgifter omfattas av dataskyddslagstiftningen
– regelbundet övervaka våra säkerhetssystem

3. Om du följer länkar från vår webbplats till andra webbplatser omfattas de webbplatserna av sina egna villkor och integritetspolicyer, vilka ligger utanför vår kontroll.

Dina rättigheter

1. Du har rätt att begära att vi inte använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan användning när som helst genom att kontakta oss på support@antinitus.com.

2. Du har också rätt att få tillgång till information som vi har om dig för en liten avgift. Om du vill ha information om de uppgifter som vi har om dig ber vi dig kontakta oss på support@antinitus.com.

Utlämnande av personuppgifter
Antinitus AB kommer inte att dela din information med andra parter än närstående företag eller tredje parter som är direkt engagerade i leveransen av produkten som du har köpt från Antinitus webbplats.

© 2019 Antinitus AB