Vad är tinnitus?

Tinnitus är en upplevelse av ljud utan att ljudet kommer utifrån. Tinnitus är en förnimmelse vi alla har i grunden men som vi av olika anledningar kan bli medvetna om [1]. Tidigare kallade vi detta ”öronsus” men det var inget bra ord då ljudet kan ha många olika karaktärer och inte alls låta som ett brus, och att öronen många gånger inte alls är inblandade i upplevelsen. Ordet tinnitus kommer av latinets tinire som betyder ringa, klinga och ljuda.

Hur uppkommer tinnitus?

Experiment har visat att i en miljö av total avsaknad av andra ljud och stimuli får alla tämligen snabbt åtminstone kortvarig tinnitus [2]. Vi har alla olika ljud inombords då vi är mobila, lyssnande och tänkande varelser. Normalt bortprioriteras dessa ljud men vid olika åkommor kan en ond cirkel triggas igång då ljudet uppmärksammas, stör oss och blir ett problem. Utlösande faktorer kan vara hörselnedsättning, ljudtrauma, bullerexponering, spänningar i käkleder, nacke och axlar, stress, ångest och depression samt vissa läkemedel [3, 4]. I dagens samhälle verkar stress vara en allt vanligare riskfaktor [5].

Hur vanligt är tinnitus?

Studier har visat att 10-15% av befolkningen störs regelbundet och 1-3% får kraftigt störande ljud [6]. Vissa yrkesgrupper som lärare, musiker och militärer har en ökad risk. En del utvecklar också ljudöverkänslighet då exempelvis porslinslammer kan uppleves som obehagligt och till och med göra ont i öronen.

Är tinnitus farligt?

Nej, tinnitus är i sig inte farligt men kan påverka livskvaliteten negativt i högst varierande grad med stora individuella skillnader från person till person.

Kan man förebygga tinnitus?

Genom att minimera ovanstående faktorer kan risken för utvecklande av tinnitus minska, det vill säga undvik ljudtrauma, skydda öronen mot buller, behandla spänningar från käkleder, nacke och axlar i tid, försök hantera eller minimera stressen, behandla ångest och depressioner samt undvik (och framförallt överförbruka inte) läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra och så kallade NSAID-preparat. Om man börjar märka av tinnitusljud ska man försöka att tänka bort ljudet och övertyga sig själv om att det snart försvinner. För att undvika att utveckla ljudöverkänslighet bör man också undvika att sova med öronproppar och inte heller ha öronproppar för att störa ut normala ljud utan bara höga skadliga ljud.

Behandling av tinnitus

Det finns i dagsläget ingen enhetligt vedertagen och väl fungerande behandling. Det vanligaste är försöka lindra eventuella orsaker bakom genom att prova hörapparat, ljudterapi, kognitiv beteendeterapi och fysioterapi. Antinitus® är ett av få CE-märkta medicintekniska produkter för lindring av de obehag som tinnitus kan ge.*

*Effekten kan variera, enligt kliniska studier upplever 30-50% en lindring av obehagen.

Källor

Faktagranskad 2016-04-21 av Dr Peter Åhnblad, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, Stockholm, Sverige.

Referenser:

1. Baguley D, McFerran D and Hall D. Tinnitus. Lancet 2013; 382: 1600–7.
2. Heller and Bergman. Ann Otol 1955, vol 62, 73-83.
3. Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Huang GH, Klein BE, Klein R, Nieto FJ et al. Tinnitus and its risk factors in the Beaver Dam Offspring Study. Int J Audiol 2011; 50: 313–320.
4. McKenna L, Hallam RS and Hinchcliffe R. The prevalence of psychological disturbance in neuro-otology outpatients. Clin Otolaryngol Allied Sci 1991; 16: 452–456.
5. Baigi A, Oden A, Almlid-Larsen V, Barrenäs ML, Holgers KM. Tinnitus in the general population with a focus on noise and stress: a public health study. Ear Hear. 2011 Nov-Dec;32(6):787-9.
6. Davis A and El Rafaie A. Epidemiology of tinnitus. RS Tyler, editor. Tinnitus handbook. Singular, Thomson Learning, San Diego 2000: 1-23.

Antinitusplåstret

Antinitus är ett svenskt, CE-märkt, medicintekniskt klass 1-plåster, skapat för att lindra obehagen vid tinnitus.

Läs mer

Hur fungerar Antinitus?

Plåstret innehåller ett raster som skapar en organiserad signal, som förväntas reglera hörselsystemet.

Läs mer

© 2019 Antinitus AB