Tinnitusplåstret Antinitus® i fokus på världskongress

Antinitus tinnitusplåster på Tinnitus World Congress

Antinitus® deltog aktivt på World Tinnitus Congress 22-24 maj i Warszawa. Syftet med vistelsen var att ta del av nyheter och forskning kring tinnitus samt för att presentera plåstret Antinitus som är en svensk innovativ behandlingsmetod av tinnitus.

Allt fler människor världen över lider av tinnitus, uppskattningsvis 10–15 % av världens befolkning. Tinnitusforskning är därför av allt större kliniskt och socialt intresse. World Tinnitus Congress samlar de mest erfarna och framstående forskarna och klinikerna för att aktivt diskutera de senaste idéerna, resultaten och utmaningarna, med målet att nya insikter kring tinnitus tillämpas i forskning och kliniskt arbete.

Antinitus var väl representerat på både forsknings- och marknadsområdet, samt med representanter från det kliniska studiearbetet som har utförts. Antinitus® ställde ut som partner och presenterade tinnitusplåstret Antinitus. Den innovativa behandlingen av tinnitus fick snabbt stor uppmärksamhet av intresserade kongressdeltagare. Många tyckte att det var spännande med ett totalt nytt grepp kring forskningen kring tinnitus samt behandlingens mekanik och teknologi. En del personer konstaterade även att produktens kliniska studier hade mycket positiva resultat i jämförelse med andra behandlingar av tinnitus.

”Efter att ha närvarat på World Tinnitus Congress kan vi konstatera att vi ligger långt fram i forskningen kring tinnitus. Det finns fortfarande ingen enhetligt vedertagen och väl fungerande behandling av tinnitus och där ser vi en stor potential för tinnitusplåstret Antinitus. Jag vill tacka arrangörerna för en väl genomförd kongress med många intressanta föreläsningar och för att de har skapat en mötesplats som samlar både forskare, behandlare och företag för att gemensamt arbeta för att hjälpa alla människor som lider av tinnitus.”

Tommy Rönngren, dåvarande VD, Antinitus.

Att medverka på medicinska kongresser kring tinnitus och andra hörselåkommor är ett led i Antinitus strategi för att få större förståelse kring området, med målet att utöka produktutbudet till fler och bättre produkter som kan hjälpa världens befolkning till ett ökat välmående.

Om Antinitus
Antinitus® är en svensk innovation i form av ett halvmåneformat plåster som kan lindra obehag vid tinnitus. Det hudvänliga plåstret appliceras bakom örat och är mycket enkelt att använda. Behandlingsperioden är tre veckor och plåstret byts varje dag av hygieniska skäl. Plåstret avger inga substanser eller läkemedel och man kan leva helt som vanligt under kuren. Kliniska studier i Sverige visar att minst 50 procent upplever lindring av sina tinnitusobehag och utan risk för allvarliga biverkningar.

© 2019 Antinitus AB