Antinitus-tinnitus-plåster öppenAntinitus lindring plåsterAntinitus-tinnitus-plåster applicering
Antinitus - Tinnitus lindring behandling

Antinitus® Tinnitusplåster behandling

1595 kr

Antinitus® är ett plåster som är utformat för att minska obehagen vid tinnitus. Plåstret innehåller ett unikt raster/lins som skapar en organiserad signal, som förväntas, direkt eller indirekt, reglera hörselsystemet för att lindra obehagen vid tinnitus.*

* Tinnitus är ett komplext tillstånd, där orsak och erfarenhet är mycket subjektiv. Därav kan resultatet av behandlingen variera från person till person.

FRI FRAKT INOM EULeverans 3-8 veckodagar

Beskrivning

Kliniskt utvärderad av vetenskapliga studier
Antinitus är registrerat som en medicinsk produkt med CE-märkning inom EU, och har visats vara kliniskt effektiv och säker.*

Antinitus är en medicinteknisk produkt utan skadliga kemikalier.

*Effekten kan variera, enligt kliniska studier upplever 30-50% en lindring av obehagen. Läs mer.

Enkelt att använda, nästan osynligt
En behandling med Antinitus behöver inte påverka din vardag. Allt du behöver tänka på är att byta ut plåstret en gång varje dag.

Plåstret placeras lokalt på den hårlösa huden på den utskjutande delen av skallbenet bakom örat (se bruksanvisning). Rengör hudområdet innan du fäster ett nytt plåster för bästa möjliga resultat och komfort.

Vad kan jag förvänta mig?

• Intentionen med Antinituskuren är att den ska kunna ge en långvarig lindring av tinnitus eller t.o.m. permanent, men resultatet är högst individuellt och kan variera stort.

• En del kan uppleva ökad tinnitus i början av kuren, ofta de första dagarna. Detta är inte oroväckande utan betyder bara att kroppen känner av en påverkan från plåstret.

• För vissa människor, kan lindring från tinnitussymtomen komma dagar eller veckor efter avslutad behandling.

• Det kan löna sig att prova en ny 3-veckors kur fyra veckor efter sista plåstret om inte den första kuren hade positiv effekt. Det finns individuella variationer för när vi är mottagliga för effekten.

• En del blir tyvärr inte hjälpta av plåstret. Ingen behandlingsmetod är 100% effektiv.

*Ansvarsfriskrivning: Antinitus-plåster kan lindra symptomen vid tinnitus och enligt kliniska studier upplever 30-50% av Antinitus-användarna en lindring från sina tinnitussymtom. Effekten kan variera från person till person. Läs mer

FAQ

Produktbeskrivning Antinitus

Antinitus är en metod för lindring av obehag vid tinnitus och utvecklad och framtagen i Sverige efter många års forskning och studier. Antinitus är enkelt att använda och appliceras smärtfritt. Antinitus tillverkas av material som är skonsamma mot huden.

Tinnitus är ett vanligt problem som påverkar ungefär 10 till 15% av befolkningen. Tinnitus är en ljudupplevelse i ett eller båda öronen, eller i huvudet utan någon motsvarande extern ljudkälla.

Läs noggrant instruktionerna innan du använder Antinitus. Om du har frågor eller funderingar som rör ditt tillstånd ska du rådfråga sjukvården.

Hur exakt fungerar Antinitusplåstret?
Antinitus är ett plåster som är utformat för att minska obehagen vid tinnitus. Plåstret innehåller ett unikt raster – en lins som skapar en organiserad signal, som förväntas, direkt eller indirekt, reglera hörselsystemet för att lindra obehagen vid tinnitus. Antinitus används för att lindra obehag vid tinnitus hos vuxna. Antinitusplåster är en engångsprodukt som ska bytas varje dag för att få bästa resultat.
[Läs mer]
Vad menar ni med lindring av tinnitus?

Tinnitus är en subjektiv upplevelse och mäts med skattningar av den drabbade. Lindring kan betyda olika saker för olika personer men i slutändan är det den drabbade som avgör. För en del är lindring en lägre ton eller styrka av sin tinnitus, för andra kan perioder av tystnad vara det viktiga.

När kan jag förvänta mig lindring under behandlingen?

Resultatet är högst individuellt. De flesta som får lindring får det under 3-veckorskuren med Antinitus, andra får det dagar eller veckor efteråt, och en del uppnår ingen lindring.

Hur använder jag Antinitus?

Fäst Antinitusplåstret på det sätt som beskrivs i instruktionerna för APPLICERING i bruksanvisningen. Plåstret ska bytas ut varje dag och användas i 24 timmar. Använd inte Antinitus mer än 21 dagar i följd. Använd bara ett plåster i taget.

Fäst plåstret bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med båda öronen fäster du plåstret bakom örat med störst besvär. Det är en bra idé att byta plåster vid ungefär samma tid samma dag, t ex efter frukost eller i samband med dusch, för att hjälpa dig att komma ihåg att sätta på ett nytt Antinitusplåster.

När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Plåstret får inte återanvändas och effekten kan inte garanteras. Eftersom tinnitus yttrar sig på olika sätt för olika personer kan effekten variera. En erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter behandlingsperiodens slut. Du kan leva precis som vanligt under behandlingen och behöver inte göra några ändringar alls beträffande exempelvis träning, vistelse inom- eller utomhus eller håruppsättning.

Bruksanvisning
Fungerar Antinitus för alla?
Antinitus effekt är individuellt varierande och fungerar inte för alla.
Har kliniska studier genomförts av Antinitus?

Två kliniska studier av Antinitus effekt på tinnituspatienter har genomförts i Sverige. Dessa visar att mer än 50% av försökspersonerna upplevde lindring av besvären, eller att besvären helt upphörde efter behandlingstiden. Ytterligare en erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter behandlingsperiodens slut.

Totalt har mer än 100 personer deltagit i studierna. Kliniska studier och klinisk erfarenhet visar att Antinitus kan lindra besvären vid tinnitus och att Antinitus är mycket säkert att använda.
Läs mer

Tonen ökar i början av behandlingen, vad ska jag göra?
Tinnitusbesvären kan öka i början av behandlingen, men avtar vanligtvis efter några dagar.
Kan jag använda Antinitus tillsammans med min medicin?
Ja, Antinitus har ingen känd påverkan på läkemedel och kan användas såvida inte läkare har avrått.
Vilken är den rekommenderade behandlingscykeln för Antinitus?
Den rekommenderade behandlingscykeln är 3 veckor. Om tinnitusbesvären ökar eller återkommer efter en behandlingsperiod kan användningen av Antinitus återupptas 4 veckor efter den föregående behandlingen.
Vad innehåller en förpackning Antinitus?
Förpackningen innehåller en innerask med 21 Antinitusplåster samt en bruksanvisning med instruktioner för användning.
Var placerar jag Antinitusplåstret?
Plåstret skall placeras på huden över skallbenet bakom det öra där tinnitus upplevs som mest.
Antinitus relief patch
Ska jag ha ett plåster bakom båda öronen om jag har tinnitus i båda öronen?
Applicera Antinitusplåstret bakom det öra i vilket du upplever tinnitus. Om du upplever tinnitus i båda öronen applicerar du plåstret bakom örat med det största besvären.
Fortsätter behandlingseffekten av Antinitus efter att man har avbrutit behandlingen med produkten? Om så är fallet, hur länge?
Det är viktigt att fullfölja behandlingen under 3 veckor då de kliniska studierna och effekten av dessa bygger på denna behandlingstid.
Fungerar plåstret för alla typer av tinnitus?
Enligt de kliniska studierna har ett brett spektrum av tinnituspatienter behandlats och positiva effekter påvisats.
Kan plåstren användas för att förebygga tinnitus?
Det saknas studier och klinisk erfarenhet kring detta så det rekommenderas inte i dagsläget.
Kan plåstren användas för att förebygga hörselskador?
Nej, plåstret ska inte användas på detta sätt. Det är mycket viktigt att skydda öronen för skadliga ljud och buller för att inte få, eller förvärra, tinnitus.
Fungerar plåstret för ljudöverkänslighet, s.k. hyperacusis?
Det saknas studier kring detta ännu så länge men detta kommer att studeras i framtida studier då erfarenhet talar för att det finns en positiv effekt.
Kan plåstret användas i samband med annan behandling av tinnitus som brusapparat, KBT eller TRT?
Det finns inga kliniska studier kring detta men heller inget som motsäger användandet av Antinitus då. Rådgör med den läkare, terapeut eller audionom.
Kan produkten bäras samtidigt som en hörapparat?
Antinitus har ingen känd påverkan på hörapparater och kan användas såvida inte läkare har avrått.
På vilka marknader är Antinitusplåstret godkänt?
Antinitus är CE-märkt och är en registrerad medicinskteknisk produkt, klass 1 enligt EU-direktivet 93/42/EEC och därmed godkänd för den europeiska marknaden. Antinitus är även godkänt och registrerat i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
Är Antinitusplåstret godkänt i USA?
Vi har ännu inte ansökt om registrering av vår medicintekniska produkt ANTINITUS med FDA, därför är produkten ännu inte godkänd för den amerikanska marknaden. Vi är engagerade i relevant klinisk forskning för att stödja en ansökan om godkännande av FDA och vi har för avsikt att ansöka om godkännande av FDA i USA så snart som möjligt.
Kan jag använda produkten om jag är gravid eller ammar?
Användning av Antinitus rekommenderas inte vid graviditet eller amning eftersom inga kliniska studier har gjorts på denna grupp.
Kan barn använda produkten?
Antinitus har inte studerats på barn och ska därför inte användas för lindring av obehag vid tinnitus hos barn under 18 år såvida inte läkare har ordinerat detta.
Fungerar Antinitus på Ménières sjukdom?
Antinitus kan ha en effekt på tinnitus i samband med Ménières sjukdom, men detta är inte specifikt studerat ännu.
Fungerar plåstret vid plötslig hörselförlust/dövhet och tinnitus?
Antinitus kan ha en effekt på tinnitus i samband med Ménières sjukdom, men detta är inte specifikt studerat ännu.
Måste man byta plåster regelbundet? Om så är fallet, varför?
Antinitus AB:s riskbedömning visar att den främsta potentiella risken med att använda Antinitusplåstret är att främmande föremål fastnar under plåstret, vilket kan leda till hudirritation. För att minska denna risk rekommenderas att plåstret ersätts dagligen och att hudområdet rengörs och torkas noggrant.
Hur länge kan plåstret lämnas kvar och ändå ge en effekt?
Plåstret har utformats och studerats för byte varje dygn och verkar så länge det är applicerat på huden.
Fungerar plåstret enbart på området bakom örat?
Plåstrets verkan har bara studerats då det placerats bakom örat.
Är produkten lika effektiv på alla hudtyper – färg, ålder, elasticitet?
Produkten verkar oberoende av hudtyp eftersom effekten ligger på fukten i huden på ytan av överhuden (epidermis).
Om huden kliar eller blir irriterad under plåstret, vad gör jag?
Om huden blir irriterad ska du sluta använda Antinitus tills irritation har upphört. Behandlingen kan fortsätta så snart irritationen har upphört.
Kan jag bada eller duscha med plåstret?
Antinitusplåstret tål vatten, men som vilket annat plåster kan det lossna lite i kontakt med vatten. Försök att byta plåstret dagligen efter dusch eller bad.
Har det förekommit djurförsök i samband med Antinitustester?
Inga djurförsök har förekommit.
Hur förvaras Antinitusplåstren?
Förvara plåstren kvar i asken på en torr plats i rumstemperatur (18 °C till 25 °C). Undvik direkt solljus. Utgångsdatum anges på förpackningen. När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Använda Antinitusplåster kan kasseras med vanliga hushållssopor eller som brännbart avfall. Asken och bruksanvisningen kan sorteras som pappersavfall efter behandlingsperioden.

 

Bruksanvisning

Antinitus® är en metod för lindring av obehag vid tinnitus som är utvecklad och framtagen i Sverige efter många års forskning och studier. Antinitus® är enkelt att använda och appliceras smärtfritt. Antinitus® tillverkas av material som är skonsamma mot huden.

Läs noggrant instruktionerna innan du använder Antinitus®. Om du har frågor eller funderingar som rör ditt tillstånd ska du rådfråga sjukvården.

Klicka för att spela upp videon

 

| العربية | DE | DK | EN | ES | FI | FR | עברי | NO | русский | SE |

1


Fäst Antinitusplåstret® bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med båda öronen fäster du plåstret bakom örat med störst besvär. Rengör noggrant huden bakom örat med tvål och vatten. Torka ordentligt innan Antinitusplåstret® appliceras eftersom det inte fäster på oljig eller fuktig hud.

2


Kontrollera förpackningen före användning för att säkerställa att plåstret inte är skadat. Öppna som bilden visar.

3


Dra försiktigt av skyddet på baksidan som bilden visar.

4


Håll undan långt, utsläppt hår med ena handen och fäst Antinitusplåstret® bakom örat med den andra handen som bilden visar. Tryck försiktigt fast plåstret för att säkerställa att det fäster ordentligt mot huden.

5


Rengör huden med tvål och vatten när du har tagit bort Antinitusplåstret®. Följ instruktionerna i figur 1 till 4 när du applicerar ett nytt Antinitusplåster®.

  1. Vad innehåller en förpackning Antinitus®?

Förpackningen innehåller en ask med 21 Antinitusplåster®, bruksanvisning med instruktioner för användning och en ask.

  1. Vad används Antinitus® för?

Antinitus® används för att lindra obehag vid tinnitus hos vuxna. Antinitusplåster® är en engångsprodukt som ska bytas varje dag för att få bästa resultat.

  1. Hur fungerar Antinitus®?

Antinitus® är ett plåster som är utformat för att minska obehagen vid tinnitus. Plåstret innehåller ett unikt raster/lins som skapar en organiserad signal, som förväntas, direkt eller indirekt, reglera nervfunktionerna i ljudsystemet för att lindra obehagen vid tinnitus.

Kliniska studier och klinisk erfarenhet visar att Antinitus® kan lindra besvären vid tinnitus och att Antinitus® är mycket säkert att använda.

  1. Varningar och försiktighet

– Om du har tinnitus och ensidig hörselnedsättning (olika hörsel på öronen) utan känd orsak eller om du har pulserande tinnitus (som din puls) eller andra öronbesvär ska läkare först konsulteras innan du börjar använda Antinitus®.
– Antinitus® är en metod endast för lindring av obehag vid tinnitus.
– Antinitus® har inte studerats på barn och ska därför inte användas för lindring av obehag vid tinnitus hos barn under 18 år såvida inte läkare har ordinerat detta.
– Antinitus® ska inte användas på skadad eller irriterad hud.
– Om huden blir irriterad ska du sluta använda Antinitus® tills irritation har upphört. Behandlingen kan fortsätta så snart irritationen har upphört.
– Om du får en allergisk reaktion när du använder Antinitus® ska du sluta använda produkten och kontakta läkare.
– Antinitus® ska inte användas i kombination med annan tinnitusbehandling såvida inte läkare har ordinerat detta.
– Antinitus® har ingen känd påverkan på läkemedel och kan användas såvida inte läkare har avrått.
– Antinitus® har ingen känd påverkan på hörapparater och kan användas såvida inte läkare har avrått.
– Tinnitusbesvären kan öka i början av behandlingen, men avtar vanligen efter några dagar.
– Användning av Antinitus® rekommenderas inte vid graviditet eller amning eftersom inga kliniska studier har gjorts på denna grupp.
– Antinitus® effekt är individuellt varierande och fungerar inte för alla.
– Använd inte skadade Antinitusplåster® eller plåster från en skadad förpackning.
– Plåstren får inte återanvändas.
– Förvaras utom räckhåll för barn.

Allmän information:
– Antinitus® är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

  1. Hur använder du Antinitus®?

Fäst Antinitusplåstret® på det sätt som beskrivs i instruktionerna för APPLICERING. Plåstret ska bytas ut varje dag och användas i tjugofyra timmar. Använd inte Antinitus® mer än tjugoen dagar i följd. Använd bara ett plåster i taget.
Fäst plåstret bakom det öra där du har tinnitusbesvär. Om du har problem med båda öronen fäster du plåstret bakom örat med störst besvär. Det är en bra idé att byta plåster vid ungefär samma tid samma dag, t.ex. efter frukost eller i samband med dusch, för att hjälpa dig att komma ihåg att sätta på ett nytt Antinitusplåster®.
När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Plåstret får inte återanvändas och effekten kan inte garanteras. Eftersom tinnitus yttrar sig på olika sätt för olika personer kan effekten variera. En erfarenhet från studierna är att de lindrande effekterna tilltar efter behandlingsperiodens slut.

Du kan leva precis som vanligt under behandlingen och behöver inte göra några ändringar alls beträffande exempelvis träning, vistelse inom- eller utomhus eller håruppsättning

Återkommande tinnitus
Om tinnitusbesvären ökar/återkommer efter en behandlingsperiod kan användningen av Antinitus® återupptas fyra veckor efter den föregående behandlingen.

  1. Förvaring

Förvara plåstren kvar i asken på en torr plats i rumstemperatur (18 °C till 25 °C). Undvik direkt solljus. Utgångsdatum anges på förpackningen. När plåstret har öppnats ska det användas direkt och bytas varje dag. Använda Antinitusplåster® kan kasseras med vanliga hushållssopor eller som brännbart avfall. Asken och bruksanvisningen kan sorteras som pappersavfall efter behandlingsperioden.

  1. Kontaktuppgifter

Tillverkare:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
Sverige

Kundomdömen

Dessa kundomdömen är baserade på några av våra kunders upplevelser och kan variera från person till person.

‘Stunder av tystnad’

“Jag trodde inte på det men dessa plåster har haft en positiv effekt på min tinnitus. Jag har återigen kunnat uppleva stunder av tystnad och idag har tinnitusbesvären minskat drastiskt. Det är en stor lindring och jag vill verkligen rekommendera dessa tinnitusplåster.”

/ Fabrice, Vitrolles, Frankrike

‘Nästan fri från oljud’

“Jag har ett morsekodsliknande ringande i ena örat, och efter att ha prövat många olika lösningar som inte funkat så hittade jag Antinitus och beslöt mig för att se om det kunde hjälpa mig. Efter att ha använt Antinitusplåstret har mina obehag minskat avsevärt, och nu är jag nästan helt fri från oljudet. Stort tack till Antinitus för ert arbete med den här produkten!”

/ Sandy, Storbritannien

‘Tjutandet har minskats förvånansvärt‘

“Kära Antinitus AB. Sedan att för två år sedan fått en stroke, har jag kvar min tinnitus, med tjutande i öronen. Ingenting har hjälpt fram till denna punkt.

Jag testade era Antinitusplåster eftersom jag var villig att prova vad som helst för ett försök till lindring. En månad senare känner jag att tjutandet har minskat förvånansvärt, till en nästan obefintlig nivå.

Jag skulle starkt rekommendera denna produkt för alla med denna åkomma för att motta denna välkomnade lättnad!”

/ William D

Se fler omdömen från vår Facebook-sida
Antinitus customer reviews facebook

 

‘Minskade ringandet’

“Efter att ha påbörjat min behandlingsperiod med Antinitus lindrades mina obehag nästan omedelbart! Det började som en varm, lugnande känsla runt örat, och sedan minskade ringandet så mycket att jag inte längre märkte av det. Jag ska beställa fler plåster snart! Tack så mycket!”

/ David, Melbourne, Australien

‘Tystnad för första gången på flera år’

“Förbättringen som plåstren har gett mig är häpnadsväckande. Första gången jag använde dem upplevde jag tystnad för första gången på flera år, det var lycka.”

/ Marie, Glasgow, Storbritannien

‘Ljudet har minskat kraftigt’

“Antinitusplåstrena har en mycket positiv effekt på mig: visslande ljud har helt försvunnit och bullret har minskat kraftigt till en acceptabel nivå.”

/ Bernhard, Oberursel, Tyskland

‘Livskvaliteten (sömnen) är mycket bättre’

“Tack vare Antinitus, efter att ha använt 3 behandlingar är livskvaliteten (sömnen) mycket bättre”

/ Tan William, Jawa Timur, Indonesien

‘Det kanske inte fungerar för alla‘

“När jag plötsligt utvecklade tinnitus i november 2009 i mitt högra öra var nivån på bruset mycket lågt och påträngande och naturligtvis mycket bedrövande. Jag spenderade pengar på behandlingar av tinnitus och olika människor som hävdade att de kunde hjälpa mig. Med detta sagt, var min tinnitus diagnostiserad som ett stressrelaterat tillstånd av en ÖNH-specialist och min hörsel fick diagnosen normal.

När jag såg att plåstren annonserades på Facebook bestämde jag mig för att det var en sista utväg eftersom inget annat hade hjälpt mig. Efter att ha använt en behandling av plåster påbörjade jag efter några veckor en andra behandling, under denna tid märkte jag för första gången att det hade funnits tillfällen då jag inte ens hade märkt av tjutandet i mitt högra öra när jag handlade eller vistades i en bullrig miljö. Innan jag använde plåstren var min tinnitus så hög att jag hade varit medveten om det på flygplatsen Heathrow, bland allt buller, när jag flög till Australien 2010. Min användning av plåstren har definitivt lett till att intensiteten har minskat till en mer acceptabel nivå och periodvis har jag helt glömt bort det.

Jag skulle också vilja tillägga att supporten på Antinitus har varit fantastisk, alltid i andra änden av ett e-postmeddelande, ställer frågor, ger råd och är mycket stödjande. De gör inte anspråk på att bota detta plågsamma tillstånd, vad de gör är att ge råd, stöd och i mitt eget fall minska det höga tjutandet i mitt öra. Det kanske inte fungerar för alla, men i mitt eget fall har plåstren gett mig lättnad och känslomässigt stöd.

Tack till hela teamet på Antinitus för att ni har hjälpt mig.”

/ Liz Weatherley, Storbritannien

‘Det förändrade mitt liv’

“Äntligen, efter 20 år av mycket aggressivt ringande från hörselrelaterade krigsskador i armén, har oljudet minskat och jag känner mig gladare och mer självsäker än någonsin. Förut blev jag deprimerad för att jag inte kunde följa andras samtal. Det förändrade mitt liv och jag hoppas att det förändrar andras liv också. Priset är ingenting när du ser resultatet. Liksom att varje läkemedel inte fungerar för varje patient så är det detsamma med denna produkt.“

/ Andreas, Perth, Australien

 

‘Bästa tinnitus-produkten jag har testat’

“Hej alla, Jag har precis avslutat 21 dagars-behandlingen och kan säkert säga att detta är den bästa tinnitus-produkten jag har testat, den har kraftigt minskat bullret i mitten av mitt huvud. Jag vet att det inte är ett botemedel, men det är mycket effektivt!“

/ John, Dublin, Irland

‘Nu sover jag 8 timmar per natt’

Detta är min andra behandling och Antinitus har återigen börjat lindra min mycket svåra tinnitus. Den här gången tog det längre tid än den första (när jag dumt nog inte förnyade min beställning) – 6 veckor – att börja verka, men jag gav inte upp och blev till slut plötsligt belönad igen med en kraftig minskning av ringandet i mitt högra öra.

Nu sover jag 8 timmar per natt istället för de högst 4 timmar per natt jag sovit de senaste 30 åren!

/ Simon, Kent, Storbritannien

‘Lite lindring’

Efter att ha provat plåstren har jag inte särskilt mycket ”oljud/surrande” i mitt öra. När jag bar plåstren var det skönt att få lite lindring från ”oljudet”.

/Alexia, Norwich, Storbritannien

‘Tack för lindringen’

Jag är 81 år ung och har haft tinnitus i många år. Min far hade också tinnitus under en lång tid. Han var musikalisk och kunde höra sin tinnitus i musikaliska decimaler. Det kan inte jag, men min tinnitus var i två toner. Efter att ha använt denna otroliga produkt hör jag bara en tystare, lägre tonhöjd. Det har nu gått fyra veckor sedan jag senast använde ett plåster och mitt tillstånd har varit oförändrat, en tonhöjd, bättre än två.

Så, ja, jag kommer att prova plåstren igen för att se om ytterligare kontroll kan uppnås. Om inte, är det i alla fall mycket bättre än innan jag påbörjade behandlingen. Tack för lindringen jag fått hittills.

/ Colin, Leeds, Storbritannien

‘Nästan ingen tinnitus på över 12 månader’

En stor förbättring har skett, nästan ingen tinnitus på över 12 månader; tyvärr har den kommit tillbaka med full kraft under de senaste veckorna. Jag är 88 år ung, jag ha beställt en ny omgång Antinitus och hoppas att den kommer att hjälpa.
Tack.

/ Patrick, Yandina, Queensland, Australien

‘Inte lika högt’

Sedan behandlingen är ringandet inte lika högt och har förbättrats. Nu när jag är ute på lokal kan jag höra konversationen med mina vänner.

/ Linda, Sunderland, Storbritannien

‘På natten är det fullständigt tyst’

Just nu hör jag bara svaga ljud, men de stör mig inte alls. På natten är det fullständigt tyst. Om jag skulle höra ett susande ljud, lyssnar jag på meditationsmusik via mina hörlurar.

/ Bernhard, Oberursel, Tyskland
*Ansvarsfriskrivning: Antinitus-plåster kan lindra symptomen vid tinnitus och enligt kliniska studier upplever mer än 50% av Antinitus-användarna en lindring från sina tinnitussymtom. Dessa kundomdömen är baserade på några av våra kunders upplevelser och kan variera från person till person. Läs mer