Vår ambition

Vår ambition är att alla ska få uppleva tystnad, men vi är inte där ännu. Tinnitus är mycket komplext och varierar från person till person. Hur som helst vet vi att Antinitusplåstret kan hjälpa till att lindra obehag av tinnitus för många människor, och vi strävar efter att hjälpa ännu fler.*

Återigen, tinnitus är en mycket subjektiv upplevelse, med olika orsaker och som yttrar sig på många olika sätt. Vi tycker inte att tinnitus ska behöva vara ett livslångt lidande för någon, vi kommer därför att fortsätta vår strävan efter att hjälpa alla de som fortfarande söker efter en lösning.

* Effekten kan variera, enligt kliniska studier upplever 30-50% en lindring av obehagen.

Hur det startade

För 15 år sedan forskade ett forskningsteam från Sverige om hur man kan höja livslängden på livsmedel genom att stabilisera cellvävnaden genom ljusterapi. En av de involverade som led av tinnitus, bestämde sig för att testa hur ljusvågsterapin fungerade på sig själv då det inte fanns någon fungerande hjälp att få. Testet gav positiva resultat och utvecklingen av ett Antinitus-plåster inleddes.

Plåstret kan beskrivas som en lins som får vattenmolekyler att anta ett mer sammanhängande tillstånd. Effekten liknar en lågintensiv laserbehandling. Exakt hur Antinitusplåstret påverkar hörselsystemet på cellulär nivå har ännu inte fullt fastställts. Läs mer

Antinitus AB är dotterbolag till Sensori AB (publ) och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Vi är ISO-certifierade

CE-märkt inom EU

Hur fungerar Antinitus?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer

Antinitus tinnitus behandling plåster

Kvalitetspolicy

Antinitus AB utvecklar och levererar lättanvända och effektiva medicintekniska produkter som ökar livskvaliteten för allmänheten.*

Våra produkter ska möta våra kunders behov, krav och förväntningar på produktkvalitet, effekt och ledtid. Antinitus AB och våra medicintekniska produkter ska också uppfylla tillämpliga regulatoriska krav vid varje given tidpunkt. För att uppnå detta ska Antinitus AB säkerställa att samtliga medarbetare och affärspartners är väl informerade om dessa krav och engagerar sig i uppgiften att uppfylla dem. Genom kontinuerlig bevakning av våra kunders synpunkter och identifiering av potentiella förbättringar, eftersträvar Antinitus AB att driva ett företag som ständigt ökar våra kunders tillfredsställelse och förtroende för våra produkter.

* Effekten kan variera, enligt kliniska studier upplever 30-50% en lindring av obehagen.

Code of Ethics

Vår verksamhet är fokuserad på forskning och utveckling, riktat mot att ge kvalitetsförbättrande produkter och teknologier inom det medicintekniska fältet.

Ladda ner

© 2019 Antinitus AB