Klinisk placebokontrollerad studie bevisar tinnitusplåstret Antinitus effektivitet

Antinitus tinnitusplåster placebo studie

Det svenska tinnitusplåstret Antinitus har genomgått en klinisk, placebokontrollerad studie, vars resultat bevisar tinnitusbehandlingens positiva effekt.

Tinnitusplåstret Antinitus bryter ny mark inom behandling och forskning inom tinnitus, en sjukdom med kroniskt öronsus som påverkar miljontals människor världen över. Resultaten från Sensoris kliniska placebostudie av Antinitus effekter publiceras nu i den internationellt välkända vetenskapliga tidskriften ”The International Tinnitus Journal”. Resultaten i studien visar på signifikanta och statistiskt säkerställda positiva effekter av plåstret för lindring av tinnitus. Resultatet för gruppen som behandlades med Antinitus var signifikant bättre än för placebogruppen. Studien slår även fast att Antinitus är säkert och utan risk för allvarliga komplikationer eller biverkningar.

Placebostudien är en del av Antinitus kliniska utvecklingsprogram. En studiegrupp om 82 deltagare med tinnitus deltog under 2016/2017 i studien i syfte att jämföra den kliniska effekten av tinnitusplåstret Antinitus med placebo. Studien utfördes av läkare vid Sickla Öron-, Näs- och Halscenter i Stockholm samt på Citysjukhuset i Göteborg. Behandlingsperioden var tre veckor med uppföljning fyra veckor efter slutförd behandling.

Resultat och slutsatser av studien

  • Gruppen som behandlades med Antinitus uppgav ett signifikant och statistiskt säkerställt bättre resultat än gruppen som behandlades med placebo.
  • Studien slår även fast att Antinitus är en säker metod. Biverkningarna var få, milda och övergående, och främst som hudirritationer motsvarande de placeboplåster som användes i studien.

Publiceringen i The International Tinnitus Journal” innebär att placebostudien kritiskt granskats av ledande och oberoende vetenskaplig expertis inom tinnitusområdet. Resultatet och granskningen av studien är en positiv nyhet för alla de människor runt om i världen som lever med tinnitus. Med Antinitus kan de välja en lösning och behandling som uppvisar goda möjligheter till lindring och därmed förhöjd livskvalitet”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori AB.

Tidigare har två kliniska studier utförts, läs mer om dessa här.

Om Antinitus
Antinitus® är en svensk innovation i form av ett halvmåneformat plåster som kan lindra obehag vid tinnitus. Det hudvänliga plåstret appliceras bakom örat och är mycket enkelt att använda. Behandlingsperioden är tre veckor och plåstret byts varje dag av hygieniska skäl. Plåstret avger inga substanser eller läkemedel och man kan leva helt som vanligt under kuren.

Publicerad i The International Tinnitus Journal

© 2019 Antinitus AB