Hur Antinitus fungerar

Antinitus® är ett plåster som utformats för att minska obehagen vid tinnitus.* Det innehåller ett unikt mikroskopiskt raster som av infallande synligt och termiskt ljus skapar ett regelbundet och organiserat s.k. fraktalt ljus. Vattenmolekyler i biologiska vävnader antar vid kontakt med fraktalt ljus ett mer sammanhängande tillstånd. Denna teknik används i plåstret som en icke-invasiv och passiv medicinteknisk produkt med en stor säkerhetsnivå.

Hypotesen är att förhöjd reorganisation av vatten i biologisk miljö kan tänkas modulera de kaotiska ljudloopar i hörselsystemet som representerar de olika medvetna ljudupplevelser som vi kallar tinnitus och därmed ge lindring. Det finns mer att forska kring avseende hur detta fungerar i detalj. Det övergripande syftet är att utveckla djupare förståelse för tinnitus och tillhandahålla bättre hjälp för de som lider av tinnitus.

* Effekten kan variera, enligt kliniska studier upplever 30-50% en lindring av obehagen.

Antinitus patch tinnitus treatment

Vad är tinnitus?

Tinnitus är en oönskad ljudupplevelse med olika orsaker. Det är individuellt och upplevs på många olika sätt. Många hör det som en tjutande eller surrande ton, men det kan också uppfattas som väsande och klickande ljud.

Läs mer

Kliniska studier

Läs mer

© 2019 Antinitus AB