Allmänna villkor

1. Allmänna villkor:

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) reglerar din användning av Antinitus webbplats (”webbplatsen”). Om du inte samtycker till alla våra villkor på den här sidan ber vi dig avstå från att använda webbplatsen. Om du använder webbplatsen visar ditt agerande att du samtycker till att vara bunden av villkoren. Din beställning på nätet visar att du godkänner dessa villkor. Dessa villkor skall ersätta eventuella villkor som ingår i en inköpsorder, oavsett om sådana villkor har undertecknats av Antinitus AB eller något av dess dotterbolag. Antinitus AB, eller något av dess dotterbolag, förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar på denna webbplats och i dessa villkor.

2. Innehåll och upphovsrätt:

Om inte annat anges ägs eller licenseras upphovsrätten till innehållet på alla sidor på webbplatsen av/tillAntinitus AB i Sverige eller dess dotterbolag. Därför får inget material från denna webbplats kopieras, laddas upp, läggas upp, ändras eller distribueras på något sätt. Ett undantag är du kan ladda ner en kopia av materialet på en enda dator för personligt bruk, endast under förutsättning att du upprätthåller alla former av upphovsrätt och annan äganderätt. Användningen av sådant material på någon annan webbplats eller i någon annan datormiljö är förbjuden.

3. Ansvarsfriskrivning:

Eftersom detta är en webbplats med fri tillgång är det ett villkor för användning av webbplatsen och material att all användning sker på användarens egen risk. Antinitus AB eller dess dotterbolag gör inga utfästelser eller garantier beträffande riktigheten av innehållet på webbplatsen och tar inget ansvar för fel eller brister i det. Varken Antinitus AB eller dess dotterbolag, eller någon av webbplatsens tekniska personal eller administratörer, redaktörer eller medarbetare, ska hållas ansvariga för förlust eller skada till följd av användning av webbplatsen eller oförmåga att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till direkta förluster, indirekta förluster och utebliven vinst. Denna webbplats fungerar enbart som en marknadsförings- och försäljningswebbplats för att locka Antinitus-kunder och som sådan kan webbplatsens ägare och marknadsförare inte erbjuda någon medicinsk rådgivning. Informationen på denna webbplats ligger inte till grund för något avtal. Därför bör affärsbeslut eller ekonomiska beslut inte enbart baseras på den information som finns på denna sida.

4. Skadestånd:

För att använda denna webbplats måste du samtycka till att vara juridiskt bunden till och följa villkoren, samt att hållaAntinitus AB eller dess dotterbolag skadeslösa från och gottgöra dem för alla påstådda eller verkliga skador, förluster, anspråk och utgifter i samband med garantier eller framställningar som gjorts av Antinitus AB. Användningen av denna webbplats av alla förekommande skäl ska anses vara ett godkännande av detta villkor.

5. Tillgång till tjänsten:

Antinitus AB eller dess dotterbolag kommer att eftersträva att göra denna webbplats ständigt tillgänglig för användning av dig, men kan inte ge några garantier för att webbplatsen kommer att vara tillgänglig oavbrutet eller felfri vid alla tidpunkter eller att produkten kommer att finnas på lager och vara tillgängliga vid alla begärda tidpunkter. Antinitus AB garanterar inte att denna webbplats är fri från virus eller annan skadlig programvara eller sabotageprogram. Sidorna som finns på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter och tryckfel. Varken Antinitus AB eller något av dess dotterbolag tar något ansvar för att hålla informationen på dessa sidor uppdaterad eller underlåtenhet att göra detta. Observera att rapporter eller dokumentation om kliniska prövningar hämtas på egen risk.

6. Lösenord:

Lösenord får inte lämnas ut till någon annan person. Om du blir medveten om något obehörigt röjande av ett lösenord måste du meddela oss omedelbart. Du är och förblir ansvarig för alla aktiviteter som utförs under åtkomst med ditt lösenord.

7. Giltighet:

Om något villkor eller tillhandahållande av dessa villkor fastställs vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas, skall giltigheten och verkställigheten av återstående villkor och tillhandahållande av dem på inte något sätt påverkas eller försämras.

8. Jurisdiktion:

Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning och vara föremål för exklusiv behörighet av svensk domstol.

9. Frågor/funderingar om våra villkor:

Om du har frågor eller kommentarer om villkoren ber vid dig skicka ett e-postmeddelande till oss på info@antinitus.com.

10. Kortbetalningar:

Efter att en betalning genomförts via ditt kort har du upp till 7 dagar på dig att bestrida transaktionen och detta kan göras via e-post till support@antinitus.com. Alla betalningar behandlas genom vårt finansinstitut. Antinitus är ett registrerat varumärke och varumärkesnamn för Antinitus AB, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, Sverige.

11. Frakt:

Vi skickar inte ut varor under helger eller helgdagar. När din beställning har tagits emot och behandlats ser Antinitus AB till att din produkt skickas med bud/speditör så snart som möjligt. I händelse av betydande förseningar, meddelar vi dig via e-post. Antinitus kan för närvarande inte köpas i eller skickas till USA, Mexico eller Argentina. Ditt Antinitus-paket levereras till din dörr av FedEx eller DHL. Detta kräver en signatur från någon boende på leveransadressen. Säkerställ att du eller någon annan är hemma på leveransdagen och ange ditt korrekta internationella mobiltelefonnummer. FedEx gör ett leveransförsök till en bostadsadress. Om ingen behörig mottagare finns tillgänglig för signera för leveransen lämnar budet ett kort med instruktioner på dörren. Säkerställ att du följer instruktionerna för det sista leveransförsöket. DHL avlämnar paketet på lokalt utlämningsställe. Om du inte svarar inom 5 dagar returneras paketet till avsändaren.

12. Returrätt:

Antinitus AB erbjuder sina kunder en 14 dagar lång returrätt från fakturadatum. Den medicintekniska produkten Antinitus måste returneras till Antinitus företagsadress i originalförpackningen tillsammans med inköpsbeviset. Återbetalning görs endast till den ursprungliga ägaren i enlighet med uppgifterna på inköpsbeviset. Köparen ansvarar för kostnaden för porto/frakt av Antinitus-produkten till Antinitus AB. Återbetalning görs till det bank- eller kreditkortskonto från vilket den ursprungliga fakturan betalades. Returer accepteras endast om etiketter och originalförpackning är helt intakta. Antinitus kan inte godta returer där etiketter har avlägsnats. Produkter som köpts till ett rabatterat pris kan inte returneras. Du är ansvarig för frakten av returnerade varor tillbaka till Antinitus AB. Ingen kompensation utgår för varor som gått förlorade under transporter. Fraktkostnader för returnerade varor står kunden för. Återbetalning för returnerade varor görs till den ursprungliga köparens kreditkort eller PayPal-konto inom två veckor efter att produkten har returnerats. Observera att tilläggsavgifter, såsom tullavgifter och/eller skatter inte återbetalas. Fraktkostnader återbetalas inte. För länder inom EU ingår moms i det återbetalda beloppet. Defekta varor ersätts med samma typ av produkt. Återbetalning för defekta varor kan göras inom 14 dagar efter leverans. När du har lagt din beställning skickar vi dig en bekräftelse på köpet. När ditt paket har skickats skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en slutgiltig bekräftelse och instruktioner om hur man spårar och hämtar det. Våra förordnade budtjänstpartner i varje region levererar alla beställningar. Ej upphämtade varor är föremål för en avgift om 20 EUR, vilken debiteras för varor som inte hämtats om paketet ska skickas tillbaka. Felaktiga kontaktuppgifter är föremål för en extra avgift på 20 EUR, vilken debiteras för returnerade leveranser som orsakats av felaktiga eller otillräckliga kontaktuppgifter. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och/eller skatter som tas ut när ditt paket når ditt land.

13. Mervärdesskatt (moms)/skatt:

Priser är inklusive svensk mervärdesskatt inom EU. Mervärdesskatt ingår inte i våra priser för kunder utanför EU. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för lokal mervärdesskatt, importtullar och/eller skatter som tas ut när ditt paket når ditt land. Vi skickar din försändelse enligt DDU (levererat, oförtullat till angiven bestämmelseort), vilket innebär att vi inte samlar in mervärdesskatt, tullar och/eller skatter på beställningar till länder utanför EU, och vi kan inte förutsäga vilka specifika avgifter som kan tillkomma. Om du ådrar dig några sådana extra avgifter måste de betalas för att ditt paket ska kunna förtullas. Kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information. Om ditt land är en del av den Europeiska unionen (EU) ingår mervärdesskatt i priset. Leveranskostnader debiteras utöver grundkostnader; sådana ytterligare kostnader visas tydligt i förekommande fall och ingår i den ”totala kostnaden”.


Vi skyddar dina personuppgifter.

En ny dataskyddslag börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. Den heter GDPR och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss på Antinitus AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför redovisar vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data som vi sparar hos oss. Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan exempelvis beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter som namn och kontaktuppgifter, köphistorik.

Insamling av personuppgifter.
Vi säljer plåster mot obehag av tinnitus. All insamling av personuppgifter sker genom vår försäljningsapplikation på vår hemsida där du själv registrerar personuppgifterna.

Vad behövs och varför hanterar vi dina personuppgifter?
Det behövs en order/ett avtal mellan oss, en kontokortstransaktion via ex MasterCard eller VISA för att ge oss betalningen samt uppgift om leveransadressen till dig som kund. I dessa sammanhang krävs ett antal personuppgifter om dig för att vi ska klara att ge dig leverans av plåstren. Betalningstransaktionen sker i kontokortsföretagets betalningssystem. Användningen av ditt namn och din leveransadress sker genom att vi ger den till logistikföretaget, ex FedEx eller DHL för att kunna skicka paketet till dig. Vi använder oss också av några av dina kunduppgifter i vårt ekonomisystem för att följa lagstiftning om bokföring, moms och bokslut. Vi sänder ibland ut en nyhet som skett kring plåstren eller ett erbjudande om plåstren. Det sker alltid via den mailadress du uppgivit. Du som köpt plåster får också ett uppföljningsmail efter 7 veckor där du valfritt kan delta i enkät om dina erfarenheter av plåstren. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag eller använder dem till något annat ändamål än som beskrivits. Vi delar inte heller dina personuppgifter med något annat företag inom vår företagsgrupp.

Hur vi behåller och raderar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att innehas av oss och hållas i formen som tillåter att identifiera dig inte längre än vas som är nödvändigt för de syften personuppgifterna samlats in och lagligt behandlats. Vi behåller information om ditt köp en period för skyldigheten att klara lagens krav på bokföringsmaterial och skatt samt för att vi under en period ska kunna svara på frågor från dig när det gäller exempelvis retur och kreditering. Därefter tas möjligheten att identifiera dig bort ur våra system.

Ditt godkännande
Genom att köpa plåstren ger du oss godkännande att hantera dina personuppgifter som beskrivits. Du kan närsomhelst be om registerutdrag på vilka uppgifter vi har om dig.

© 2019 Antinitus AB